Tag "điểm mới luật đầu tư 2020"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Những quy định mới của Luật Đầu tư 2020

Những quy định mới của Luật Đầu tư 2020 Tại kì họp thứ 9, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật Đầu tư 2020, thay thế cho Luật Đầu tư 2014 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ