Tag "điểm mới loại hình công ty cổ phần"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Những điểm mới về loại hình CTCP tại Luật Doanh nghiệp 2020

Những điểm mới về loại hình CTCP tại Luật Doanh nghiệp 2020 Tại Luật Doanh nghiệp 2020 có đưa ra những thay đổi trong hoạt động của các loại hình doanh nghiệp. Trong đó, loại hình công ty cổ phần