Tag "Di sản thờ cúng"

Back to homepage
Cộng Đồng

Để lại di sản thờ cúng cho con cháu với điều kiện không chuyển nhượng

Để lại di sản thờ cúng cho con cháu với điều kiện không chuyển nhượng Câu hỏi: Tôi đang lập di chúc để lại cho con tôi quản lý phần đất và nhà sử dụng vào việc thờ cúng, và