Tag "di chúc yêu cầu không bán nhà"

Back to homepage
Cá Nhân

Di chúc kèm theo yêu cầu không được chuyển nhượng nhà

Di chúc kèm theo yêu cầu không được chuyển nhượng nhà Tình huống: Bố tôi đã mất và có để lại di chúc. Nhà tôi không có anh em, mẹ và ông bà cũng đã mất. Trong di chúc bố