Tag "di chúc viết tay"

Back to homepage
Cá Nhân

Di chúc viết tay có hiệu lực không?

Di chúc viết tay có hiệu lực không? Như đã biết di chúc là sự thể hiện ý chí của người chết để chuyển tài sản của mình cho những người được ghi trong đó. Hiện nay theo quy định