Tag "đánh giá năng lực học sinh"

Back to homepage
Giáo Dục

Thay đổi việc đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT

Thay đổi việc đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/09/2021 và sẽ thực hiện theo lộ trình từ năm học 2021-2022 đối với lớp 6. Những