Tag "đăng ký tài khoản VssID"

Back to homepage
Lao động

Hướng dẫn đăng ký tài khoản BHXH, BHYT trên VssID

Hướng dẫn đăng ký tài khoản BHXH, BHYT trên VssID Đầu năm 2020, Nhà nước đã đồng bộ chuyển từ sổ bảo hiểm xã hội thành thẻ bảo hiểm xã hội. Tháng 8/2020, BHXH gửi Công văn 3717/BHXH-CNTT triển khai