Tag "đăng ký quyền xuất nhập khẩu"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Doanh nghiệp FDI có phải đăng ký quyền xuất khẩu nhập khẩu khi hoạt động tại VN?

Doanh nghiệp FDI có phải đăng ký quyền xuất khẩu nhập khẩu khi hoạt động tại VN? Câu hỏi: Tôi có đầu tư mua phần vốn góp của một doanh nghiệp Việt Nam, nay thủ tục đã hoàn tất. Hoạt