Tag "đăng ký nội quy lao động"

Back to homepage
Lao động

Thủ tục đăng ký nội quy lao động

Thủ tục đăng ký nội quy lao động, nội quy lao động (NQLĐ) là văn bản do chính NSDLĐ ban hành quy định các quy tắc, các hành vi, các biện pháp xử lý đối với NLĐ trong doanh nghiệp