Tag "đăng ký cư trú online"

Back to homepage
Cá Nhân

Thủ tục đăng ký tạm trú online tại nhà

Thủ tục đăng ký tạm trú online tại nhà Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 phức tạp, nhằm ứng phó với dịch bệnh, việc hạn chế đi lại là cần thiết. Tuy nhiên, các thủ tục hành chính và