Tag "đăng ký bán rượu"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Thủ tục đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ Clear cache Rượu là một mặt hàng mà được sử quản lý chặt chẽ từ Nhà nước, việc kinh doanh rượu cũng được xem là ngành nghề đầu tư kinh