Tag "đại diện theo pháp luật"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thẩm quyền, trách nhiệm của những người đại diện theo pháp luật

Hỏi: Công ty tôi thuộc loại hình TNHH và có ba người đại diện theo pháp luật với các chức danh: chủ tịch HĐTV, Giám đốc, trưởng phòng hành chánh. Luật sư cho tôi hỏi khi ký hợp đồng với