Tag "covid 19 tại doanh nghiệp"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Cách xác định chỉ số rủi ro nhiễm Covid-19 tại các doanh nghiệp

Cách xác định chỉ số rủi ro nhiễm Covid-19 tại các doanh nghiệp Ngày 06/4/2020, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tp.HCM đã đưa ra văn bản hướng dẫn về cách đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus