Tag "công ty cổ phần"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Điều kiện và tiêu chuẩn của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát trong CTCP

Điều kiện và tiêu chuẩn của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát trong CTCP   Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần là một thành phần không thể thiếu trong mô hình của công ty cổ phần.

Doanh nghiệp

Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty cổ phần

Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty cổ phần Các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh sẽ có những sự thay đổi trong cơ cấu tổ

Doanh nghiệp

Tăng vốn công ty cổ phần

Tăng vốn công ty cổ phần Doanh nghiệp Việt Nam tồn tại dưới nhiều loại hình pháp lý, trong đó mô hình công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp được lựa chọn phần lớn để hội nhập thương