Tag "công tác dân số"

Back to homepage
Cá Nhân

Khen thưởng cá nhân thực hiện tốt công tác dân số

Khen thưởng cá nhân thực hiện tốt công tác dân số Trong sự phát triển kinh tế – xã hội hiện nay thì vấn đề về dân số đang nhận được nhiều sự quan tâm nhà nước ta. Để khuyến