Tag "công tác bảo đảm an toàn giao thông"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Công tác bảo đảm an toàn giao thông

Công tác bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Trong thời gian qua, số lượng các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tăng lên một cách đột biến, đặc