Tag "Công khai bảng tiền lương"

Back to homepage
Lao động

Vì sao không nên công khai bảng tiền lương của người lao động?

Vì sao không nên công khai bảng tiền lương của người lao động? Vào tháng 01/2023, đạo luật mới ở Mỹ được ban hành và yêu cầu các công ty ở các bang California, Washington phải công khai mức lương