Tag "công chứng giấy ủy quyền"

Back to homepage
Cá Nhân

Giấy ủy quyền có cần công chứng, chứng thực?

Giấy ủy quyền có cần công chứng, chứng thực? Trong cuộc sống hàng ngày, cá nhân hay một tổ chức vì một lý do nào đó mà không thể tự mình đi thực hiện các giao dịch liên quan đến