Tag "công chứng bản dịch thuật"

Back to homepage
Cộng Đồng

Công chứng bản dịch là gì?

Công chứng bản dịch là gì? Tình huống: Em năm nay năm 3 sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ Pháp. Trước đây em có dịch dùm cho người quen một số hợp đồng để người đó hiểu và giao dịch