Tag "có nhiều nơi đăng ký thường trú"

Back to homepage
Cá Nhân

Một người có nhiều nơi đăng ký thường trú

Một người có nhiều nơi đăng ký thường trú (Cập nhật, bổ sung ngày 12/04/2022) Hỏi: Tôi có hai nơi đăng kí thường trú, ở Lâm Đồng và ở Thành phố Hồ Chí Minh. Luật sư cho tôi hỏi tôi