Tag "cổ đông sáng lập"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập?

Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập? Mô hình công ty cổ phần (sau đây gọi là CTCP) là loại hình đối vốn, không nhất thiết dựa trên các mối quan hệ thân quen, quen biết để vận hành,