Tag "chuyển nhượng vốn góp"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần (Cập nhật, bổ sung ngày 05/04/2022) Câu hỏi: Tôi, Hạnh và Tuấn cùng nhau góp vốn thành lập công ty cổ phần THT ở Hà Nội, công ty mới thành lập