Tag "chuyển nhượng vốn CTCP"

Back to homepage
Thuế

Thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn trong CTCP

Thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn trong CTCP Tình huống: Công ty cổ phần chúng tôi có vốn điều lệ 4 tỷ đồng, hiện tại có 4 cổ đông. Nhưng số lượng cổ đông chúng tôi chỉ còn 3 người,