Tag "chuyển người lao động làm công việc khác"

Back to homepage
Lao động

Có được chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động?

Có được chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động? Khi ký kết hợp đồng, người lao động và người sử dụng lao động – công ty, doanh nghiệp đã thỏa thuận về mức lương,

Lao động

Thời hạn chuyển NLĐ sang làm công việc khác

THỜI HẠN CHUYỂN NLĐ SANG LÀM CÔNG VIỆC KHÁC HỎI: Do nhu cầu sản xuất của công ty nên sắp tới công ty tôi có ý định chuyển một số người lao động (NLĐ) từ vị trí nhân viên kinh