Tag "Chuyển đổi loại hình"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty cổ phần

Thủ tục chuyển đổi loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên thành công ty cổ phần Các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh sẽ có những sự thay đổi trong cơ cấu tổ

Doanh nghiệp

Chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH do không đủ số lượng thành viên

Hỏi: Công ty cổ phần có 3 cổ đông góp vốn, nay có hai cổ đông muốn chuyển nhượng cổ phần cho một người khác không phải là cổ đông trong công ty. Công ty phải tiến hành các thủ