Tag "chức năng bình luận website"

Back to homepage
Công Nghệ

Website có chức năng bình luận (comment) có phải đăng ký?

Website có chức năng bình luận (comment) có phải đăng ký? Câu hỏi: Công ty tôi đang có quản lý một trang web có review hàng quán ăn ngon, v.v… website của tôi có cho người đọc được tạo tài