Tag "chuẩn nghèo đa chiều"

Back to homepage
Cộng Đồng

Một số vấn đề về chuẩn nghèo đa chiều

Một số vấn đề về chuẩn nghèo đa chiều năm 2022 – 2025 Từ những rà soát, tiếp cận, đánh giá tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo thì mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy