Tag "chính sách hỗ trợ Covid19"

Back to homepage
Lao động

Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động mùa dịch Covid

Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động mùa dịch Covid Trước tình hình dịch Covid-19 ngày càng căng thẳng, vấn đề lao động và trả lương lao động cần được giải quyết thỏa đáng và phù