Tag "chi phí được trừ khi tính thuế"

Back to homepage
Thuế

Tiền lương Giám đốc DNTN, giám đốc Công ty TNHH MTV ĐƯỢC trừ khi xác định thuế TNDN.

Tiền lương Giám đốc DNTN, giám đốc Công ty TNHH MTV ĐƯỢC trừ khi xác định thuế TNDN   Luật sư Thuận là tác giả đã gửi đăng chủ đề này trên Báo Kinh Tế Sài Gòn số 41 ngày