Tag "chế độ nghỉ sau sinh"

Back to homepage
Lao động

Chế độ nghỉ dưỡng sức cho lao động nữ sau khi sinh

Chế độ nghỉ dưỡng sức cho lao động nữ sau khi sinh Sau thời gian hưởng chế độ thai sản, nếu lao động nữ trong khoảng 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa ổn định thì được nghỉ