Tag "chào bán chứng khoán"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Điều kiện chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần

Điều kiện chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng của công ty cổ phần Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, còn gọi là I.P.O (viết tắt theo tiếng Anh: Initial Public Offering) dùng để chỉ