Tag "chấm dứt hợp đồng do thay đổi cơ cấu"

Back to homepage
Lao động

Chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu

Chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu Tình huống: Kính chào luật sư, sắp tới công ty tôi sẽ tiến hành cơ cấu lại công ty để thu nhỏ quy mô kinh doanh, do đó có