Tag "chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện nước ngoài"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam Tình huống: Tôi hiện đang làm người đứng đầu văn phòng đại diện chuyên về lĩnh vực tư vấn đầu tư của một công ty nước ngoài