Tag "CFS"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Cấp CFS khi xuất khẩu rượu bia ra nước ngoài

Cấp CFS khi xuất khẩu rượu bia ra nước ngoài CFS (Certificate of Free Sale) là giấy chứng nhận lưu hành tự do áp dụng đối với cả hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu. Theo quy định đối với