Tag "cấp sổ đỏ"

Back to homepage
Nhà Đất

Thủ tục cấp sổ đỏ do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/7/2014

Thủ tục cấp sổ đỏ do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/7/2014 Căn cứ vào quy định của Luật Đất đai 2013, kể từ ngày hợp đồng nhận chuyển nhượng có hiệu lực thì cá nhân phải đăng ký sang

Dân sự Nhà Đất

Cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất chưa có Giấy chứng nhận QSDĐ

Cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất   Câu hỏi: Gia đình tôi đang ở thị xã, trên đất của ông bà để lại từ những năm kháng chiến (trước