Tag "cấp sổ đỏ khi mua bán bằng giấy viết tay"

Back to homepage
Nhà Đất

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi mua bán bằng giấy viết tay

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi mua bán bằng giấy viết tay. Theo quy định của Nghị định 01/2017, hiện nay những trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng hợp đồng viết