Tag "cấp phù hiệu xe tải"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thủ tục cấp phù hiệu xe tải

NƠI THỰC HIỆN THỦ TỤC: Sở Giao thông Vận tải ĐIỀU KIỆN CẤP PHÙ HIỆU      1. Điều kiện về Giấy phép: Doanh nghiệp phải có Giấy phép kinh doanh vận tải trước khi xin cấp phù hiệu cho