Tag "Cấp lại sổ đỏ ở Cần Giuộc"

Back to homepage
Dịch vụ

Dịch vụ cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Cần Giuộc

Dịch vụ cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Cần Giuộc “Tôi có thửa đất tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Do sơ ý, tôi đã làm thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng