Tag "Cấp lại sổ đỏ bị mất Phước Lại"

Back to homepage
Dịch vụ

Dịch vụ cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phước Lại – huyện Cần Giuộc

Dịch vụ cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phước Lại – huyện Cần Giuộc “Tôi có thửa đất tại xã Phước Lại – huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Do sơ ý, tôi đã làm