Tag "cấp lại sổ bảo hiểm"

Back to homepage
Lao động

Thủ tục cấp lại sổ Bảo hiểm xã hội khi bị mất.

Thủ tục cấp lại sổ Bảo hiểm xã hội khi bị mất. Hiện nay vì nhiều lý do chủ quan hoặc khách quan mà sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) của nhiều người bị mất, hỏng, sai thông tin… Khi