Tag "cấp lại giấy phép lao động"

Back to homepage
Lao động

Thủ tục cấp lại GPLĐ của người nước ngoài tại VN

Thủ tục cấp lại GPLĐ của người nước ngoài tại VN Giấy phép lao động cho người nước  ngoài là được xem là một minh chứng cho người nước ngoài lao động ở Việt Nam có hợp pháp hay không.