Tag "Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Phước Lại"

Back to homepage
Dịch vụ

Dịch vụ cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phước Lại – huyện Cần Giuộc

Dịch vụ cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phước Lại – huyện Cần Giuộc “Tôi có thửa đất tại xã Phước Lại – huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Do sơ ý, tôi đã làm