Tag "Cấp chứng dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp"

Back to homepage
Doanh nghiệp

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp Sau khi đã đủ cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ này thì cá nhân cần phải thủ tục gì với Cục Sở hữu trí