Tag "cấm mua bán vật phẩm trong game"

Back to homepage
Cộng Đồng

Cấm mua bán tài khoản và vật phẩm game

Cấm mua bán tài khoản và vật phẩm game Hiện nay, việc mua bán hay quy đổi các vật phẩm, đơn vị ảo và điểm thưởng đã bị cấm. Nếu vẫn thực hiện sẽ bị xử phạt hành chính theo