Tag "cấm lập vi bằng mua bán đất đai"

Back to homepage
Nhà Đất

Nghiêm cấm tổ chức thừa phát lại lập vi bằng trong mua bán đất đai

Nghiêm cấm tổ chức thừa phát lại lập vi bằng trong mua bán đất đai Kinh tế – xã hội phát triển, việc đầu tư, xây dựng, canh tác và cải tạo đất đai cùng với nhu cầu giao dịch