Tag "các loại hụi"

Back to homepage
Cá Nhân

Các loại Hụi thường gặp

Các loại Hụi thường gặp Hụi được hình thành dựa trên sự thỏa thuận giữa các thành viên, cộng với sự đa dạng trong điều kiện kinh tế – xã hội ở mỗi vùng miền của nước ta, vì thế