Tag "Bồi thường tai nạn lao động"

Back to homepage
Lao động

Mức bồi thường khi NLĐ bị tai nạn lao động

Mức bồi thường khi NLĐ bị tai nạn lao động Câu hỏi: Tôi bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về, trong thời gian phải nghỉ vì điều trị thì tôi có được nhận khoản bồi thường nào