Tag "bồi thường đất không có sổ đỏ"

Back to homepage
Nhà Đất

Đất không có Sổ đỏ có được bồi thường không?

Đất không có Sổ đỏ có được bồi thường không? Câu hỏi: Xin chào Luật Nghiệp Thành, gia đình tôi có một thửa đất ở đã có nhà, sử dụng ổn định từ năm 2000 đến nay tuy nhiên vẫn