Tag "bỏ sổ hộ khẩu"

Back to homepage
Gia Đình

Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bỏ từ ngày 01/01/2023.

Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bỏ từ ngày 01/01/2023. Trước khi năm 2023 bắt đầu đã có nhiều quy định pháp luật mới được ban hành, trong đó quy định về việc “khai tử” sổ hộ khẩu, sổ tạm