Tag "Biển số xe định danh"

Back to homepage
Cộng Đồng

Được cấp lại biển số xe cũ trên xe đã bán hoặc đã bị mất cắp

Được cấp lại biển số xe cũ trên xe đã bán hoặc đã bị mất cắp Tình huống: Xin chào Luật sư, tôi có vướng mắc này xin Luật sư giải đáp giúp tôi. Tháng 6/2023 tôi bị mất cắp